Struktura Organizacyjna

•Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Kopernika 17

31-501 Kraków

tel/fax 12 424-77-97

Mgr Agnieszka Frączek

Mgr Lucyna Majcher

•Zakład Badania i Leczenia Bólu

ul. Śniadeckich 10

31-501 Kraków

tel. 12 424-77-93

•Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

ul. Kopernika 19

31-501 Kraków

tel 12 424-72-94

http://www.medycynakatastrof.cm-uj.krakow.pl/

Kontakt

ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: +48 12 424 77 97
fax: +48 12 424 77 97

agnieszka.fraczek
@uj.edu.pl