Przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii od wielu lat działa Studenckie Koło Naukowe zrzeszające akutalnie ok. 50 studentów od II do VI roku kierunku lekarskiego. Jego celem jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Koło ma także na celu pogłębianie wiedzy teoretycznej i przygotowywanie prac naukowych.

Do najważniejszych aktualnych przedsięwzięć Koła należą:
- comiesieczne spotkania teoretyczne, podczas których omawiane są wąskie zagadnienia jak na przykład zakażenia okołointubacyjne czy opieka nad pacjentem toksykologicznych w OIOM, a także rozwiązywane są przypadki kliniczne,
- warsztaty praktyczne USG,
- warsztaty z intubacji i innych metod udrażniania dróg oddechowych,
- ćwiczenia z ALS w sali symulacyjnej,
- czynny i bierny udział w licznych konferencjach i zjazdach,
- udział w Krakowskich Grach Symulacyjnych,
- opracowywanie prac naukowych dotyczących m. in. zastosowania USG w sytuacjach nagłych czy hipotermii.
Opiekunami Koła są: Prof. Dr hab med. Janusz Andres i Dr med. Paweł Krawczyk. Przewodniczącą Koła w roku akademickim 2015/2016 jest Maria Matula, studentka IV roku kierunku lekarskiego.
Zdjęcia wykonał i opracował Miłosz Gołębiowski
 

Bydgoszcz
Białystok
Gdańsk
Katowice/Zabrze
Lublin
Łódź
Poznań
Warszawa

 

Kontakt

ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: +48 12 424 77 97
fax: +48 12 424 77 97

agnieszka.fraczek
@uj.edu.pl