KOORDYNATORZY DYDAKTYCZNI

Imię i nazwisko

Rok Studiów Przedmiot

email

Dr Tomasz Drygalski

 

- IV rok Wydział Lekarski UJ CM

Anesezjologia i Intensywna Terapia 1/2

- V rok Wydział Lekarski UJ CM

Anestezjologia i Intensywna Terapia 2/2

 

dtomec@gmail.com

 

- I rok Wydział Lekarski UJ CM

Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa

- Podstawy pierwszej pomocy - V rok Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

agnieszka.fraczek@uj.edu.pl

Dr hab. Anna

Przeklasa-Muszyńska

Zakład Badanie i Leczenia i Badania Bólu

ul. Śniadeckich 10

 

- III rok Oddział Stomatologii UJ CM /kierunek: lekarsko-dentystyczny/ studia stacjonarne i niestacjonarne

aprzemusz@wp.p

Dr med. Henryk Podziorny

UKS ul. Montelupich 4

 

- Studia stacjonarne Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

podzio@poczta.onet.pl

Dr med. Teresa Krzyżanowska-Kula

 

- Studia niestacjonarne Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

- IV rok Analityka Medyczna Wydział Farmaceutyczny UJ CM

teresa.krzyzanowska@gmail.com

Dr med. Paweł Krawczyk

Ul. Kopernika 23

 

- Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

- Fakultet ALS - V i VI rok Wydział Lekarski UJ CM

 

krawczykpawel@wp.pl

 

Kontakt

ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: +48 12 424 77 97
fax: +48 12 424 77 97

agnieszka.fraczek
@uj.edu.pl